Jak sprawdzić prędkość serwera www pod hosting?

benchmarkSzukając wydajnego serwera WWW zastanawiałem się jakie parametry wziąć pod uwagę i jak ocenić jego wydajność? Jak zmierzyć szybkość?  Można by przeprowadzić naprawdę dużo różnych testów, jednakże do większości celów wystarczy sprawdzić kilka podstawowych rzeczy wpływających na szybkość ładowania strony www:  pingi, trasę routingu, szybkość PHP, szybkość MySQL:

 

 1. PING:  Szybkość odpowiedzi serwera:
  C:\Users\tidnab>ping wp.pl -n 10
  
  Badanie wp.pl [212.77.100.101] z 32 bajtami danych:
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=26ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=26ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=26ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=26ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=26ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=23ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=24ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=28ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=24ms TTL=240
  Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=28ms TTL=240
  
  Statystyka badania ping dla 212.77.100.101:
  Pakiety: Wysłane = 10, Odebrane = 10, Utracone = 0
  (0% straty),
  Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
  Minimum = 23 ms, Maksimum = 28 ms, Czas średni = 25 ms
  

   

 2. TRACERT: Patrzymy przez ile serwerów lecą pakiety z naszego łącza:
  C:\Users\tidnab>tracert -d wp.pl
  
  Śledzenie trasy do wp.pl [212.77.100.101]
  z maksymalną liczbą 30 przeskoków:
  
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.100.252
  2     *        *        *     Upłynął limit czasu żądania.
  3    10 ms    25 ms     9 ms  89.75.10.1
  4    18 ms    18 ms    15 ms  84.116.192.61
  5    15 ms    31 ms    15 ms  84.116.192.53
  6    17 ms    31 ms    18 ms  84.116.192.58
  7    19 ms    22 ms    17 ms  84.116.253.5
  8    19 ms    18 ms    17 ms  84.116.253.1
  9    17 ms    18 ms    15 ms  84.116.253.97
  10    19 ms    18 ms    31 ms  84.116.253.118
  11    15 ms    15 ms    15 ms  84.116.253.70
  12    15 ms    18 ms    56 ms  84.116.252.225
  13    18 ms    18 ms    18 ms  84.116.135.230
  14    18 ms    19 ms    19 ms  213.46.178.50
  15    42 ms    28 ms    25 ms  80.239.194.174
  16    26 ms    27 ms    25 ms  212.77.96.77
  17    26 ms    25 ms    28 ms  212.77.100.101
  
  Śledzenie zakończone.

   

 3. PHP: Sprawdzamy jak szybki jest serwer. Wykorzystujemy do tego bardzo popularny skrypt „Computer Language Benchmarks Game” –  http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u32/program.php. Możemy go uzupełnić o funkcje mierzenia czasu i wywołać bezpośrednio z przeglądarki:
  <?php
  /* The Computer Language Benchmarks Game
  http://shootout.alioth.debian.org/
  contributed by anon
  modified by Sergey Khripunov
  modified by Tidnab
  */
  
  //////// Mirzenie czasu /////////////
  function getmicrotime()
  {
  $microtime = explode(' ', microtime());
  return $microtime[1] . substr($microtime[0], 1);
  }
  //czas start
  $time_start = getmicrotime();
  /////////////////////////////////////
  //ustawiamy ilość przebiegów
  //$n = $argv[1];
  $n = '500000';
  
  function energy(&$b) {
  $e = 0.0;
  for ($i=0,$m=sizeof($b);$i<$m;$i++) {
  $b1=$b[$i];
  $e += 0.5*$b1[6]*($b1[3]*$b1[3]+$b1[4]*$b1[4]+$b1[5]*$b1[5]);
  for ($j=$i+1; $j<$m; $j++) {
  $b2=$b[$j];
  $dx=$b1[0]-$b2[0]; $dy=$b1[1]-$b2[1]; $dz=$b1[2]-$b2[2];
  $e -= ($b1[6]*$b2[6])/sqrt($dx*$dx + $dy*$dy + $dz*$dz);
  }
  }
  return $e;
  }
  
  $pi=3.141592653589793;
  $solar_mass=4*$pi*$pi;
  $days_per_year=365.24;
  
  $bodies = array(array(0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, $solar_mass), //Sun
  array(4.84143144246472090E+00, // Jupiter
  -1.16032004402742839E+00,
  -1.03622044471123109E-01,
  1.66007664274403694E-03 * $days_per_year,
  7.69901118419740425E-03 * $days_per_year,
  -6.90460016972063023E-05 * $days_per_year,
  9.54791938424326609E-04 * $solar_mass),
  array(8.34336671824457987E+00, // Saturn
  4.12479856412430479E+00,
  -4.03523417114321381E-01,
  -2.76742510726862411E-03 * $days_per_year,
  4.99852801234917238E-03 * $days_per_year,
  2.30417297573763929E-05 * $days_per_year,
  2.85885980666130812E-04 * $solar_mass),
  array(1.28943695621391310E+01, // Uranus
  -1.51111514016986312E+01,
  -2.23307578892655734E-01,
  2.96460137564761618E-03 * $days_per_year,
  2.37847173959480950E-03 * $days_per_year,
  -2.96589568540237556E-05 * $days_per_year,
  4.36624404335156298E-05 * $solar_mass),
  array(1.53796971148509165E+01, // Neptune
  -2.59193146099879641E+01,
  1.79258772950371181E-01,
  2.68067772490389322E-03 * $days_per_year,
  1.62824170038242295E-03 * $days_per_year,
  -9.51592254519715870E-05 * $days_per_year,
  5.15138902046611451E-05 * $solar_mass));
  
  // offset_momentum
  $px=$py=$pz=0.0;
  foreach ($bodies as &$e) {
  $px+=$e[3]*$e[6];
  $py+=$e[4]*$e[6];
  $pz+=$e[5]*$e[6];
  }
  $bodies[0][3]=-$px/$solar_mass;
  $bodies[0][4]=-$py/$solar_mass;
  $bodies[0][5]=-$pz/$solar_mass;
  
  $pairs = array();
  for ($i=0,$m=count($bodies); $i<$m; $i++)
  for ($j=$i+1; $j<$m; $j++)
  $pairs[] = array(&$bodies[$i], &$bodies[$j]);
  
  //printf("%0.9f\n", energy($bodies));
  
  $i=0;
  do {
  
  foreach ($pairs as &$p) {
  $a=&$p[0]; $b=&$p[1];
  $dx=$a[0]-$b[0]; $dy=$a[1]-$b[1]; $dz=$a[2]-$b[2];
  
  $dist = sqrt($dx*$dx + $dy*$dy + $dz*$dz);
  $mag = 0.01/($dist*$dist*$dist);
  $mag_a = $a[6]*$mag; $mag_b = $b[6]*$mag;
  
  $a[3]-=$dx*$mag_b; $a[4]-=$dy*$mag_b; $a[5]-=$dz*$mag_b;
  $b[3]+=$dx*$mag_a; $b[4]+=$dy*$mag_a; $b[5]+=$dz*$mag_a;
  }
  
  foreach ($bodies as &$b) {
  $b[0]+=0.01*$b[3]; $b[1]+=0.01*$b[4]; $b[2]+=0.01*$b[5];
  }
  
  } while(++$i<$n);
  
  //printf("%0.9f\n", energy($bodies));
  //////// Mirzenie czasu /////////////
  //czas stop
  $time_stop = getmicrotime();
  $roznica = $time_stop - $time_start;
  echo "<p>";
  echo 'PHP Version: '.phpversion()."<BR />";
  echo 'Server API: ';
  $sapi_type = php_sapi_name();
  if (substr($sapi_type, 0, 3) == 'cgi') {
  echo "CGI/FastCGI<BR />";
  } else {
  echo "You are not using CGI PHP<BR />";
  }
  echo 'Ilosc przebiegow: '."$n<BR />";
  echo 'Czas wykonania: ' . $roznica." sek. </p>";
  /////////////////////////////////////
  ?>

  Rezultat:

  PHP Version: 5.2.17
  Server API: You are using CGI PHP
  Ilosc przebiegow: 500000
  Czas wykonania: 10.4969689846 sek.

   

 4. MySQL:  Do testu prędkości bazy używamy:  PHP MySQL Benchmark Tool (PMBT v. 0.2) – http://unbeknownst.net/?p=321
   
 5. BONUS: Narzędzie do sprawdzania szybkości ładowania się całej strony oraz poszczególnych jej elementów – http://www.octagate.com/service/SiteTimer/

 

2 thoughts on “Jak sprawdzić prędkość serwera www pod hosting?

 1. W końcu wiem jak porównać szybkości serwerów… Mógłbyś dodać jeszcze trochę tekstu, które parametry i jak porównać, bo dojście do tego trochę zajmuje, ale ogólnie bardzo dobry poradnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Prosty backup MySQL z pomocą PHP lub Basha

Pisząc strony/systemy korzystające z PHP+MySQL w którymś momencie musimy zaprojektować backup bazy. Oczywiście są do tego gotowe programy, ale po co od razu ściągać jakiś dziwny soft skoro już mamy odpowiednie narzędzia. W przypadku linuxa zaprzęgamy do roboty mysqldumpa,basha oraz crona i trzymamy kilka kopii w tył (np z 7 dni).