ORACLE – Przełączanie bazy w tryb archivelog

oracle Domyślnie po instalacji tryb archiwizowania redo logów jest wyłączony co oznacza, że w momencie zapełnienia wszystkich wolumenów redo logów następuje ich rotacja – najstarszy redo log jest czyszczony i cały cykl powtarza się. Jeśli baza nie pracuje w trybie archivlog, to w przypadku awarii giną nam dane pomiędzy ostatnim backupem, a chwilą obecną – dlatego tez warto go włączyć.  W tym celu uruchamiamy sqlplusa i wykonujemy kolejno czynności:

 1. Sprawdzamy w jakim trybie jest baza:
  SQL> SELECT LOG_MODE FROM SYS.V$DATABASE;
  
  LOG_MODE
  ------------
  NOARCHIVELOG
 2. Zamykamy bazę
  SQL> shutdown immediate;
 3. Startujemy bazę w trybie mount
  SQL> startup mount;
 4. Przełączamy bazę w tryb archivelog
  SQL> alter database archivelog;
 5. Otwieramy bazę
  SQL>  alter database open;
 6. Sprawdzamy czy się udało
  SQL> select log_mode from v$database;
  
  LOG_MODE
  ------------
  ARCHIVELOG
  
 7. Inne przydatne informacje:
  SQL> archive log list;
  Tryb dziennika bazy danych		Tryb archiwizacji
  Automatyczna archiwizacja	   Wlaczona
  Miejsca archiwizowania		 USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
  Najstarsza sekwencja dziennika online	 6284
  Nastepna sekwencja dziennika do archiwizacji  6288
  Biezaca sekwencja logowania	   6288
  

Od teraz należy także pamiętać, żeby co jakiś czas archiwizować archivlogi i usuwać je z dysku ponieważ z czasem mogą zająć całą wolną powierzchnię, ale o tym następnym razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Oracle Listener

Oracle Listener jest komponentem odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy serwerem baz danych a klientami. Nasłuchuje standardowo na porcie TCP 1521. Proces użytkownika komunikuje się z listenerem, który uruchamia proces serwera (jeżeli TCP to OS przydziela mu wolny port przez algorytm mapowania portów) następnie adres portu zostaje przesłany do procesu użytkownika . Dalsza komunikacja przebiega już tym […]

Oracle Standard Edition One 11G standby

Rezerwowa baza standby jest fizyczną lub logiczną kopia bazy podstawowej i działa na zasadzie rekonstruowania wyrażeń SQL ze zarchiwizowanego dziennika powtórzeń i aplikowania ich do wybranych tabel. Przeważnie utrzymywana jest ona na osobnym komputerze i w przypadku awarii bazy podstawowej, rezerwowa bazy przechodzi z trybu standby w tryb read write i przejmuje obowiązki głównej bazy. […]