WSO2 ESB – instalacja na linuxie

wso2 esb WSO2 ESB to lekka szyna integracyjna (szyna danych) będąca częścią platformy technologicznej SOA pochodzącej od firmy WSO2. Jest to przykład klasycznej szyny, której architektura (w uproszczeniu) składa się z: interfejsów wystawionych dla aplikacji klienckich, modułu przetwarzania wiadomości i logiki przepływu, adapterów do usług wystawionych przez systemy zewnętrzne. WSO2 ESB wydana jest na licencji typu open source co ułatwia dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta (źródło: http://www.bluesoft.net.pl/pl/technologie/wso2-esb/).

Instalacja na linuxie:

 root@debian7:~#apt-get update

##Java##

root@debian7:~#apt-get install openjdk-7-jdk
root@debian7:~#mcedit /root/.bashrc

i doklejamy:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:${PATH}

sprawdzamy:

root@debian7:~#echo $JAVA_HOME

##Apache Ant##

root@debian7:~#apt-get install ant
root@debian7:~#ant -version

##Apache Maven##

root@debian7:~#cd /opt
root@debian7:~#wget wget http://www.apache.org/dist//maven/binaries/apache-maven-3.2.1-bin.tar.gz
root@debian7:~#tar -zxvf apache-maven-3.2.1-bin.tar.gz
root@debian7:~#mcedit /root/.bashrc

i doklejamy:

export M2_HOME=/opt/apache-maven-3.2.1
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

sprawdzamy:

root@debian7:~#mvn -version

##Apache ActiveMQ##

root@debian7:~#cd /opt
root@debian7:~#wget ftp://ftp.task.gda.pl/pub/www/apache/dist/activemq/5.9.1/apache-activemq-5.9.1-bin.tar.gz
root@debian7:~#tar -zxvf apache-activemq-5.9.1-bin.tar.gz
root@debian7:~#mv apache-activemq-5.9.1 activemq
root@debian7:~#chmod 775 activemq
root@debian7:~#cd /opt/activemq/bin/
root@debian7:~#sh activemq start

sprawdzamy:

root@debian7:~#netstat -an|grep 61616

http://localhost:8161/admin
login: admin/admin

##WSO2##

root@debian7:~#cd /opt
root@debian7:~#wget http://dist.wso2.org/products/enterprise-service-bus/4.8.0/wso2esb-4.8.0.zip
root@debian7:~#unzip wso2esb-4.8.0.zip
root@debian7:~#mv wso2esb-4.8.0 wso2esb
root@debian7:~#sh /opt/wso2esb/bin/wso2server.sh

sprawdzamy:
https://localhost:9443/carbon
login: admin/admin

Jeśli przydał Ci się ten post prześlij proszę dowolną dotację. Dziękuję 🙂

Donate BTC

13tk9BhMDXbMkeDQ5zLaJZWXZp3R4FVdRt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Bitcoin node on Cubieboard

Sieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.