INSTALACJA ORACLE 11g – Fedora / CentOS / RedHat

oracle

Oracle Database to oficjalna nazwa relacyjnego systemu baz danych (RDBMS) stworzonego przez Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.

Cały proces instalacji Oracla będzie podzielony na 3 etapy. W pierwszej kolejności zainstalujemy samą instancję, następnie doinstalujemy listenera, w ostatnim kroku zainstalujemy bazę.


Opis dotyczy Oracle Database 11g Release 1 ver. 11.1.0.6.0. W Release 2 ver. 11.2.0.1.0 niewiele się zmieniło – procedura jest ta sama.

 1. Ustawiamy w /etc/hosts

  127.0.0.1	localhost
  192.168.14.101	oracled
 2. Edytujemy plik /etc/selinux/config i zmieniamy

  z:

  SELINUX=enforcing

  na:

  SELINUX=disabled
 3. Reboot servera

  shutdown -r now
 4. W pliku /etc/sysctl.conf dopisujemy

  kernel.shmall 	= 2097152
  kernel.shmmax = 2147483648
  kernel.shmmni = 4096
  # semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
  kernel.sem = 250 32000 100 128
  net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
  net.core.rmem_default=4194304
  net.core.rmem_max=4194304
  net.core.wmem_default=262144
  net.core.wmem_max=262144

  (Parametr kernel.shmmax powinien być ustawiony na połowę wielkości pamięci RAM)

 5. Wydajemy polecenie:

  /sbin/sysctl -p
 6. Edytujemy /etc/security/limits.conf i dodajemy:

  oracle 	 soft  nproc  2047
  oracle  hard  nproc  16384
  oracle  soft  nofile 1024
  oracle  hard  nofile 65536
 7. Edytujemy /etc/pam.d/login i dodajemy:

  session	  required   /lib/security/pam_limits.so
  session	  required   pam_limits.so
 8. Edytujemy /etc/profile i dodajemy:

  if [ $USER = "oracle" ]; then
  	if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
  		ulimit -p 16384
  		ulimit -n 65536
  	else
  		ulimit -u 16384 -n 65536
  	fi
  umask 022
  fi
 9. Uaktualniamy pakiety:

  yum install binutils-2.*
  yum install elfutils-libelf-0.*
  yum install glibc-2.*
  yum install glibc-common-2.*
  yum install libgcc-4.*
  yum install libstdc++-4.*
  yum install make-3.*
  yum install elfutils-libelf-devel-0.*
  yum install glibc-devel-2.*
  yum install gcc-4.*
  yum install gcc-c++-4.*
  yum install libstdc++-devel-4.*
  yum install unixODBC-2.*
  yum install libaio libaio-devel*
  yum install unixODBC-devel*
  yum install sysstat*
  yum install compat-libstdc++*
 10. Zakładamy odpowiednich użytkowników i grupy

  groupadd oinstall
  groupadd dba
  groupadd oper
  groupadd asmadmin
  
  useradd -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle
  passwd oracle
 11. Dodajemy do /home/oracle/.bash_profile

  export ORACLE_HOSTNAME=oracled
  export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
  export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
  export ORACLE_SID=hart
  export ORACLE_TERM=xterm
  export PATH=/usr/sbin:$PATH
  export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
  export ORA_OWNR="oracle"
  
  export PATH=.:${JAVA_HOME}/bin:${PATH}:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin
  export PATH=${PATH}:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin
  
  export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
  export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:$ORACLE_HOME/oracm/lib
  export LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:/lib:/usr/lib:/usr/local/lib
  
  export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/jlib
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
  export CLASSPATH=${CLASSPATH}:$ORACLE_HOME/network/jlib
  
  export THREADS_FLAG=native
  export TEMP=/tmp
  export TMPDIR=/tmp
 12. Zakładamy odpowiednie katalogi i nadajemy im odpowiednie prawa

  mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1
  chown -R oracle:oinstall /u01
  chmod -R 775 /u01
 13. W /etc/redhat-release zmieniamy
  z Fedora Release 9 (Sulphur)
  na RedHat Release 5

  echo "Red Hat Linux release 5" > /etc/redhat-release
 14. Logujemy się na użytkownika oracle i na wszelki wypadek wydajemy polecenia:

  export ORACLE_HOSTNAME=oracled
  export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
  export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
  export ORACLE_SID=hart
  export ORACLE_TERM=xterm
  export PATH=/usr/sbin:$PATH
  export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
  export ORA_OWNR="oracle"
 15. Odpalamy instalator będąc zalogowani jako użytkownik oracle w trybie graficznym

  ./runInstaller
 16. Wydajemy polecenia

  /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
  /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/root.sh
 17. Mamy już instancję – teraz konfigurujemy litenera

  cd /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin
  ./netca
 18. Następnie zakładamy bazę:

  cd /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin
  ./dbca
 19. Startujemy bazę odpalając po kolei: listenere, bazę, dbconsolę:
  lsnrctl start
  dbstart $ORACLE_HOME
  emctl start dbconsole

19 thoughts on “INSTALACJA ORACLE 11g – Fedora / CentOS / RedHat

 1. Super opis, próbowałem z książki ale za dużo błędów, może na początek dodałbym jeszcze uname -a, aby prawidłową instalkę ściągnąć.
  pozdrawiam

 2. „shmmax – Either 4 GB – 1 byte, or half the size of physical memory (in bytes), whichever is lower.” warto zaznaczy że nie jest to wartośc bezwzględna, a zalezna od ilości zainstalowanej pamięci

 3. Checking operating system version: must be redhat-3, SuSE-9, redhat-4, UnitedLinux-1.0, asianux-1 or asianux-2

  Można to jakoś obejść? Zainstalowałem CentOS 5.0 zrobiłem wszystko to co jest tutaj napisane i mam taką odpowiedź.

 4. zmienilem echo „redhat-4” > /etc/redhat-release i mam teraz to

  ——————————-

  Starting Oracle Universal Installer…

  Checking installer requirements…

  Checking operating system version: must be redhat-3, SuSE-9, redhat-4, UnitedLinux-1.0, asianux-1 or asianux-2
  Passed

  All installer requirements met.

  Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2009-10-13_03-17-18PM. Please wait …[oracle@localhost ~]$ Exception in thread „main” java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/OraInstall2009-10-13_03-17-18PM/jre/1.4.2/lib/i386/libawt.so: libXp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
  at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
  at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
  at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
  at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(Unknown Source)
  at sun.awt.DebugHelper.(Unknown Source)
  at java.awt.Component.(Unknown Source)
  ——————————————————–

  czy ktoś jest mi stanie pomóc co mam teraz zrobić?
  _

 5. admin :
  yum install xorg-x11-deprecated-libs

  dzieki pomogło 🙂

  mam teraz problem przy punkcie 17

  ______________________________________________________
  [oracle@localhost bin]$ ./netca
  UnsatisfiedLinkError exception loading native library: njni10

  java.lang.UnsatisfiedLinkError: jniGetOracleHome
  at oracle.net.common.NetGetEnv.jniGetOracleHome(Native Method)
  at oracle.net.common.NetGetEnv.getOracleHome(Unknown Source)
  at oracle.net.ca.NetCA.main(Unknown Source)
  Oracle Net Services configuration failed. The exit code is -1

  ___________________

  podpowiesz jak to rozwiązać?

 6. Witam bardzo dobry opis instalacji. Jednakże po zainstalowaniu i restarcie nie mogę uruchomić żadnej z usług. Pisze że np. lsnrctl command not found. Zauważyłem też że zmienna $ORACLE_HOME i inne nie są ustawione. Jak wydam polecenie export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1 a potem dla sprawdzenia echo $ORACLE_HOME to wyświetla się pusta linijka. Podejrzewam że to problem ze zmiennymi środowiskowymi, bo po instalacji i przed restartem wszystko dobrze działało. Jest na to jakaś rada?

 7. michal :

  Zauważyłem też że zmienna $ORACLE_HOME i inne nie są ustawione. Jak wydam polecenie export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1 a potem dla sprawdzenia echo $ORACLE_HOME to wyświetla się pusta linijka.

  Raczej niemożliwe. Mała podpowiedź, żeby zmienne środowiskowe były aktywne na użytkownika oracle przelogowujemy się komendą:
  su – oracle (ważny jest ten myślnik)

 8. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po instalacji musiał Pan konfigurować dodatkowo jakieś pliki? Mi np nie chciał startować listener. Pojawiał się komunikat Failed to auto-start Oracle Net Listene using /ade/vikrkuma_new/oracle/bin/tnslsnr zmieniłem to przez edycję pliku dbstart i przypisanie scieżki $ORACLE_HOME w 78 linijce tego pliku. Po tej operacji listener wystartował ale pojawił się komunikat TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor. Wyedytowałem plik listner.ora w /network/admin i zmieniłem SID na taki jaki ma mieć baza. Teraz mi pisze ORA-28547: connection to server failed, probable Oracle Net admin error (DBD ERROR: OCISessionBegin).

 9. Radek :

  admin :
  yum install xorg-x11-deprecated-libs

  dzieki pomogło
  mam teraz problem przy punkcie 17
  ______________________________________________________
  [oracle@localhost bin]$ ./netca
  UnsatisfiedLinkError exception loading native library: njni10
  java.lang.UnsatisfiedLinkError: jniGetOracleHome
  at oracle.net.common.NetGetEnv.jniGetOracleHome(Native Method)
  at oracle.net.common.NetGetEnv.getOracleHome(Unknown Source)
  at oracle.net.ca.NetCA.main(Unknown Source)
  Oracle Net Services configuration failed. The exit code is -1
  ___________________
  podpowiesz jak to rozwiązać?

  sprawdź dokładnie czy w pliku bash_profile dla użytkownika ORACLE jest wpis „umask 022” – miałem podobny problem i to pomogło.

 10. Fajny artykuł. Ja co prawda właśnie zainstalowałem 11.2 ale artykuł pomaga 🙂

  U mnie zamiast

  dbstart $ORACLE_HOME

  muszę robić

  echo startup|sqlplus / as sysdba

  a przy zamykaniu:

  echo shutdown immediate|sqlplus / as sysdba

  To tak dopisuję – by było dla potomności…

  pozdrawiam

  Marcin

 11. Hej Mam do was wielką prośbę męcze się z wgraniem Oracla 11g R2 na Fedorze 16 wszystko jest fajnie dopuki nie dochodzę do momentu instalacji i wyślietla mi w check że mam np libaio fail i 8 innych tez choć wgrywałem je i również próbowałem ściągnąć rmpy ale wyświetla że są już wgrane co robić?

 12. Hej
  mam ciągle ten błąd ./runInstaller: line 254: /home/oracle/database/install/.oui: cannot execute binary file
  nie rozumiem co jest z tym nie tak proszę o pomoc

 13. W punkcie 7
  edytujemy /etc/pam.d/login i dodajemy:

  zamiast session required /lib/security/pam_limits.so
  powinno być: session required /lib64/security/pam_limits.so

  Inaczej nie zalogujemy się na kosole. Będzie komunikat: Module is Unknown

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Bitcoin node on Cubieboard

Sieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.