Streamripper – nagrywanie strumieni dzwiękowych

Czy zdarzyło Wam się kiedyś, usłyszeć w internetowym radiu jakąś fajną piosenkę, którą strasznie chcielibyście mieć ? W linuxie to proste, wiele aplikacji posiada tę funkcję, np. mój ulubiony odtwarzacz Guayadeque. Istnieją także specjalnie do tego celu przeznaczone aplikacje np. Streamripper.

Zapisywanie audycji za pomocą Streamripper,a:

streamripper http://adres.mp3 -d '/home/joe/Pulpit'

Opcja -d to „the destination directory” czyli katalog do którego mają być zapisywane pliki mp3

Inne opcje:

 -h - Print this listing
 -v - Print version info and quit
 -a [file] - Rip to single file, default name is timestamped
 -A - Don't write individual tracks
 -d dir - The destination directory
 -D pattern - Write files using specified pattern
 -s - Don't create a directory for each stream
 -r [[ip:]port] - Create relay server on base ip:port, default port 8000
 -R #connect - Max connections to relay, default 1, -R 0 is no limit
 -L file - Create a relay playlist file
 -z - Don't scan for free ports if base port is not avail
 -p url - Use HTTP proxy server at 
 -o (always|never|larger|version) - When to write tracks in complete
 -t - Don't overwrite tracks in incomplete
 -c - Don't auto-reconnect
 -l seconds - Number of seconds to run, otherwise runs forever
 -M megabytes - Stop ripping after this many megabytes
 -q [start] - Add sequence number to output file
 -u useragent - Use a different UserAgent than "Streamripper"
 -w rulefile - Parse metadata using rules in file.
 -m timeout - Number of seconds before force-closing stalled conn
 -k count - Leave  tracks in incomplete
 -I interface - Rip from specified interface (e.g. eth0)
 -T - Truncate duplicated tracks in incomplete
 -E command - Run external command to fetch metadata
 --quiet - Don't print ripping status to console
 --stderr - Print ripping status to stderr (old behavior)
 --debug - Save debugging trace

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Bitcoin node on Cubieboard

Sieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.