Instalacja Apache2+PHP z obsługą MySQL


Apache jest najszerzej stosowanym serwerem HTTP w Internecie. W maju 2006 jego udział wśród serwerów wynosił prawie 65%. Wraz z PHP i silnikiem baz danych MySQL na platformie Linux, Apache stanowi tzw. platformę LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Apache2:

 1. Ściągamy źródła najnowszego apache ze strony www.apache.org
 2. Najlepiej skopiować je do katalogu /usr/src
 3. Rozpakowujemy źródła: # tar -zxvf nazwa_pliku
 4. Wchodzimy do powstałego katalogu:# cd nazwa_katalogu
 5. Kofiguracja: # ./configure –prefix=/usr/local/apache2 –sysconfdir=/etc/apache2 –enable-so –enable-shared=all –enable-module=most –enable-mime-magic –enable-expires –enable-headers –enable-ssl –enable-info –enable-rewrite –with-mpm=worker
  –with-mpm=worker – moduł implementuję wieloprocesową, wielowątkową architekturę serwera. Pozwala to istotnie zwiększyć skalowalność i wydajność w stosunku do prefork przy mniejszym wykorzystaniu zasobów. Niestety z tego modułu można bezpiecznie korzystać jedynie wówczas, gdy mamy pewność, że wszystkie biblioteki dodatkowe, z których korzystamy są „thread-safe” (PHP: –with-tsrm-pthreads i –enable-maintainer-zts, MySQL: –enable-thread-safe-client). Problem jednak w tym, że najbardziej popularny język skryptowy nie posiada poprawnie zaimplementowanej wielowątkowości. Jeśli więc chcesz używać PHP, powinieneś pracować w starym trybie prefork. Zajmuje to więcej pamięci, ale za to nie będzie problemów z różnymi bibliotekami PHP.
 6. Kompilacja: # make
 7. Instalacja: # make install

Po instalacji Apache w pliku /usr/local/apache2/conf/httpd.conf znajdują się ustawienia servera.

Apache uruchamiamy poleceniem: # /usr/local/apache2/bin/apachectl start
zatrzymujemy: # /usr/local/apache2/bin/apachectl stop

Po wydaniu polecenia # ps -u root powinien być widoczny proces o nazwie httpd.

PHP

 1. Ściągamy źródła najnowszego PHP ze strony www.php.net
 2. Najlepiej skopiować je do katalogu # /usr/src
 3. Rozpakowujemy źródła: # tar -zxvf nazwa_pliku
 4. Wchodzimy do powstałego katalogu:# cd nazwa_katalogu
 5. Konfiguracja: # ./configure –prefix=/usr/local/php –with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs –with-mysql=/usr/local/mysql –enable-shared=yes –enable-ftp –enable-exif –enable-calendar –with-track-vars –with-gettext –with-xml –with-gd –enable-mbstring=all
 6. Kompilacja: # make
 7. Instalacja: # make install

Po instalacji PHP kopjujemy dodatkowo plik php.ini-dist, (który znajduje się w katalogu ze zrodlami) do katalogu /usr/local/php/lib i zmieniamy nazwe na php.ini

Nastepnie edytujemy plik konfiguracyjny Apache (/usr/local/apache2/conf/httpd.conf) i dopisujemy w nim dwie linie:

LoadModule php4_module modules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php .php3


W sieci:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Bitcoin node on Cubieboard

Sieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.