Automatyczne wysyłanie danych na server SSH

Istnieje możliwość wysłania pliku poprzez szyfrowany protokół SSH spod DOSa wprost na server linuxowy. Jest to bardzo przydatna opcja do wszelkiego rodzaju kopii zapasowych w firmach rozproszonych po różnych miejscach. Do tego celu wystarczy mały programik PSCP (PuTTY Secure Copy client – pobierz ). Jest to windowsowa wersja programu scp, służącego do transferu plików i katalogów poprzez transmisję szyfrowaną. [[SCP]] kopiuje pliki i katalogi pomiędzy maszynami, które pracują pod kontrolą systemu Unix. [[PSCP]] pozwala na skopiowanie plików pomiędzy komputerem z systemem operacyjnym Unix i drugim, z systemem Windows. Program używa protokołu SSH do szyfrowanego transferu danych. W celu wysyłania danych na server najprościej jest stworzyć plik BAT z zawartością jak poniżej. Jak ktoś nie wiem co to plik BAT to zapraszam na www.google.pl

Zawartość pliku bat:
REM Plik wysylajacy sesje do serwera
@echo off
cls
cd c:\putty\
pscp -pw haslo c:\plik.txt user@192.168.0.1:
if errorlevel 1 echo Polaczenie przerwane! Ponow probe!
if errorlevel 1 pause
if errorlevel 1 goto end
echo Polaczenie przebieglo pomyslnie
pause
:end

Dostępne opcje:
-p gdy użyjemy tego modyfikatora, pscp stara się zachować datę modyfikacji i prawa dostępu do kopiowanych plików
-q wyłączenie przedstawiania statystyki
-r powoduje rekurencyjnie kopiowanie całych katalogów (katalogu wraz z podkatalogami)
-v powoduje, że PSCP przedstawia tzw. „debugging messages” dotyczące swojej pracy (pomocne przy diagnozowaniu problemów połączenia, autentyzacji i konfiguracji)
-P port określa port, z jakim ma się połączyć na odległej maszynie
-pw haslo powoduje zalogowanie przy użyciu określonego hasła (bez tego modyfikatora, PSCP pyta o hasło użytkownika)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

SSMTP czyli simple SMTP

SSMTP to program służący do dostarczania wiadomości e-mail z lokalnego komutera/servera do skonfigurowanego hosta pocztowego (mailhub). Nie jest to serwer pocztowy (jak serwer poczty sendmail z bogatymi funkcjami) i nie odbiera poczty, nie rozszerza aliasów ani nie zarządza kolejką. Jednym z jego głównych zastosowań jest przesyłanie zautomatyzowanych wiadomości e-mail (takich jak alerty systemowe) za pomocą […]

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.