Udostępnianie zasobów za pomocą NFS

NFS – Network File System (z ang. Sieciowy System Plików) umożliwia udostępnianie danych pomiędzy komputerami z systemami uniksowymi. Zasada działania: Serwer NFS eksportuje swój system plików (w części lub całości). Komputer klienta montuje zasoby eksportowane przez serwer NFS i korzysta z nich tak, jak z zasobów lokalnych.