IPB 1.3 final pod PHP5

IPB 1.2, 1.3 i 1.3.1 nie jest w 100% kompaktybilne z PHP5. Wiele firm świadcących usługi hostingowe uaktualnia swoje oprogramowanie i w tym PHP do najnowsysch wersji. W związku z czym koniecznich jest kilka zmian w plikach. Na początku trzeba koniecznie zrobić kopię plików w których będą dokonywane zmiany.