Oracle Standard Edition One 11G standby

oracle Rezerwowa baza standby jest fizyczną lub logiczną kopia bazy podstawowej i działa na zasadzie rekonstruowania wyrażeń SQL ze zarchiwizowanego dziennika powtórzeń i aplikowania ich do wybranych tabel. Przeważnie utrzymywana jest ona na osobnym komputerze i w przypadku awarii bazy podstawowej, rezerwowa bazy przechodzi z trybu standby w tryb read write i przejmuje obowiązki głównej bazy.

Ponieważ Oracle Standard Edition One 11G nie posiada funkcjonalności Oracle Data Guard (Data Guard is a semi-automated standby/failover database for database replication.), sami musimy się zatroszczyć o kopiowanie archivelogów z bazy podstawowej do zapasowej.

Wymagania dla tego opisu:

 • Baza produkcyjna w musi działać w trybie archivelog.
 • Ten sam release bazy produkcyjnej i standby.
 • Zakładamy że lokalizacje wszystkich plików bazy danych standby są takie same jak na bazie podstawowej (primary).
 • Instalujemy czystą bazę standby – nie tworzymy żadnych tablespace itd.
 • Opis dotyczy bazy zainstalowanej na Windows 2008, ale na linuxie jest analogicznie.

BAZA PRIMARY

 1. Zbieramy informacje:
  1. Położenie wszystkich plików danych
   SQL> select status, enabled, name from V$DATAFILE;

   lub

   SQL> select file_name from dba_data_files;
   
   FILE_NAME
   -------------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\USERS01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\UNDOTBS01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\SYSAUX01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\SYSTEM01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART02.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART07.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART09.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART10.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART04.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART03.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART11.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART12.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART05.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART06.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART08.DBF
   
   16 wierszy zostało wybranych.
  2. Położenie plików Redo Logów
   SQL> select MEMBER from V$LOGFILE;
   MEMBER
   -----------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO03.LOG
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO02.LOG
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO01.LOG
  3. Położenie plików kontrolnych
   SQL> select NAME from V$CONTROLFILE;
   NAME
   -------------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL01.CTL
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL02.CTL
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL03.CTL
  4. Położenie pliku z parametrami startowymi bazy
   SQL> select value from v$parameter where name like 'spfile';
   VALUE
   ------------------------------------------------------------------
   
   C:\APP\ADMINISTRATOR\PRODUCT\11.1.0\DB_1\DATABASE\SPFILEHARTX.ORA
 2. Sprawdzanie czy baza działa w trybie archiwizacji redo logów
  select LOG_MODE from v$database;

  Jeśli nie – przełączamy ją w tryb archivelog
  Spradzamy czy działa:

  SQL> archive log list;
  Tryb dziennika bazy danych       Tryb archiwizacji
  Automatyczna archiwizacja       Włączona
  Miejsca archiwizowania      d:\Archivelog
  Najstarsza sekwencja dziennika online   1010
  Nastŕpna sekwencja dziennika do archiwizacji  1012
  Bieżąca sekwencja logowania      1012
 3. Normalnie tylko minimalna ilość informacji zapisywana jest w plikach dziennika powtórzeń co w przypadku replikacji bazy jest niewystarczające, dlatego też uruchamiamy logowania do redo logów wszystkich obiektów:
  SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

  Sprawdzamy czy działa:

  SQL> SELECT force_logging FROM v$database
 4. Ustawiamy STANDBY_FILE_MANAGEMENT na auto:
  SQL> alter system set standby_file_management=auto scope=both;

  Ustawiony na AUTO tworzy lub usuwa automatycznie pliki po stronie bazy standby (jeśli nastąpiły takie zmiany w bazie podstawowej). W wersjach wcześniejszych wszelkie zmiany w strukturze bazy podstawowej trzeba było wprowadzać ręcznie po stronie bazy standby.

 5. Ustawiamy ścieżki dla archivelogów:
  SQL> alter system set log_archive_dest_1='location=d:\archivelog' scope=both;
 6. Wyłączamy na chwilę obie bazy (primary i standby)
  SQL> shutdown immediate
 7. Kopiujemy (cloud copy) wszystkie plików bazodanowe z punktu 1.a,b,c łącznie z redologami z serwera primary do standby.
  UWAGA: Jeśli nie chcemy wyłączać bazy możemy ją przełączyć w tryb backup i po skopiowaniu plików spowrotem w tryb nomrlany:

  SQL> ALTER DATABASE BEGIN BACKUP;
  SQL> ALTER DATABASE END BACKUP;
 8. Startujemy baze primary
  SQL> startup
 9. Robimy kopię pliku kontrolnego dla bazy standby i kopiujemy go na serwer standby:
  SQL> ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS 'd:\control_primary.ctl';
 10. Robimy kpie pliku startowego z bazy primary dla bazy standby i kopjujemy go na server standby:
  SQL> create pfile='d:\pfile_primary.ora' from spfile;

BAZA STANDBY
Zakładamy że odpowiednie pliki z serwera podstawowego są już skopiowane do standby w lokalizacje analogiczne jak na serwerze primary.
(controlfile, redologs, archivelogs, data files)

 1. 1. Podmieniamy pliki kontrolne na plik kopii control_primary.ctl:
  cd D:\DB-DANE\hartx
  ren CONTROL01.CTL CONTROL01.CTL_old
  ren CONTROL02.CTL CONTROL02.CTL_old
  ren CONTROL03.CTL CONTROL03.CTL_old
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL01.CTL
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL02.CTL
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL03.CTL
 2. Edytujemy pfile_primary.ora i sprawdzamy czy wszystkie ścieżki do plików kontrolnych się zgadzają:
  *.control_files='D:\DB-DANE\hartx\control01.ctl','D:\DB-DANE\hartx\control02.ctl','D:\DB-DANE\hartx\control03.ctl'
 3. Sprawdzamy czy ścieżka do katalogu z archivelogami się zgadza:
  *.log_archive_dest_1='location=d:\Archivelog'
 4. Jeśli pliki bazodanowe lub redologi na serwerze standby leżą w innej lokalizacji niż te na serwerze primary, musimy zmienić ich lokalizację ponieważ w controlfile będą ścieżki z bazy primary. Służą do tego poniższe wpisy:
  db_file_name_convert=’[datafile_primary_dir_path]‘,’[datafile_standby_dir_path]‘
  log_file_name_convert=’[redolog_primary_dir_path]‘,’[redolog_standby_dir_path]'

  czyli np:

  log_file_name_convert=’C:\app\Administrator\oradata\hartx‘,’D:\DB-DANE\HART'
 5. Startujemy bazę standby w trybie nomount:
  sqlplus /nolog
  SQL> connect /as sysdba
  SQL> startup nomount pfile=d:\pfile_primary.ora
 6. Aktywujemy bazę:
  SQL> alter database mount standby database;
 7. Teraz w celu synchronizacji kopiujemy archivelogi z primary na standby i wczytujemy:
  SQL> recover standby database;

SPRAWDZAMY

 1. W celu sprawdzenia przełączamy bazę w tryb read only i dopiero wtedy możemy robić selecty:
  SQL> alter database open read only;
 2. Później aby ponownie synchronizować, trzeba z powrotem uruchomić bazę standby w trybie w mount:
  SQL> shutdown immediate
  SQL> startup mount pfile=d:\pfile_primary.ora
 3. Możemy też na stałe podmienić plik startowy:
  SQL> shutdown immediate;
  SQL> create spfile from pfile='d:\pfile_primary.ora';
  SQL> startup mount

UŁATWIENIA
W celu automatyzacji procesu kopiowania i wczytywania archivelogów, można zrobić 2 proste skrypty:

 1. Skrypt do generowania i kopiowania archivelogów z primary do standby:
  ==copy_arch.cmd==

  set ORACLE_SID=hartx
  set ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.1.0\db_1
  %ORACLE_HOME%\bin\sqlplus sys/password @copy_arch.sql
  ping 127.0.0.1
  robocopy D:\Archivelog \\192.168.1.113\d\Archivelog /MIR /COPY:DT /FFT /log:d:\copy_arch.log
  

  ==copy_arch.sql==

  ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
  exit;
 2. Skrypt do wczytywania archivelogów po stronie standby:
  ==apply_arch.cmd==

  set ORACLE_SID=hartx
  set ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.1.0\db_1
  %ORACLE_HOME%\bin\sqlplus /nolog @ apply_arch.sql
  

  ==aply_arch.sql==

  connect sys/password as sysdba;
  set timing on
  set echo on
  spool apply_arch.log
  recover standby database;
  AUTO
  spool off
  exit
 3. W przypadku linuxa używamy rsynca:
  $ rsync -e ssh -Pazv /u01/oracle/arch/ oracle@oracles:/u01/oracle/arch/

  (oczywiście aby linux nie pytał się o hasło, trzeba zrobić uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów a nie haseł)

 4. Innym sposobem jest udostępnienie zasobu za pomocą NFS.

8 thoughts on “Oracle Standard Edition One 11G standby

 1. Pamiętaj kolego, że komenda „alter database mount standby database;” jest częścią Oracle Data Guard, więc klient musi mieć licencję Oracle Database Enterprise Edition. Pochwal się u jakiego klienta zrobiłeś taką konfigurację 😉

 2. Aktywacja Data Guarda, łączy się z czymś więcej niż wywołanie tego mini-skryptu. Nie łamie to licencji SEO. Taką odpowiedź dostałem od Oracla. Pozdrawiam.

 3. a czy mogę potem w druga stronę ?
  czyli zamienić PRIMERY na STAND-BY i tak pracować a w potrzebie znowu się przełączyć używające tego samego mechanizmu ?

 4. Wszystko fajnie, mam bazę standby ale teraz primary uległa awarii i co dalej 🙂 ? Jak przełączyć bazę w tryb read/write a później odtworzyć z niej uszkodzoną primary?

  Pozdrawiam

 5. RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE FINISH FORCE;
  ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY;
  ALTER DATABASE OPEN;

 6. vous aimeriez louer un box en Suisse ? Easystock
  vous recommande des box individualisés et a le pouvoir de vous accompagner pour votre nouvelle
  installation en louant un véhicule utilitaire instantanément chez eux.

 7. Certains objets sont employés dans la vie de tous les jours alors pourquoi pas les customiser avec votre
  marque ou avec votre publicité ? le site internet magic-print.
  com est apte à vous accompagner pour les réaliser.

Skomentuj location box stockage Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Oracle Listener

Oracle Listener jest komponentem odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy serwerem baz danych a klientami. Nasłuchuje standardowo na porcie TCP 1521. Proces użytkownika komunikuje się z listenerem, który uruchamia proces serwera (jeżeli TCP to OS przydziela mu wolny port przez algorytm mapowania portów) następnie adres portu zostaje przesłany do procesu użytkownika . Dalsza komunikacja przebiega już tym […]

Zarządzanie zasobami w Oracle 11G

Na początku najważniejsza informacja: mechanizm zarządzania zasobami dostępny jest wyłącznie w Oracle 11G Enterprise Edition (EE). Jeśli nie masz tej edycji nie musisz już dalej czytać :). Ja zanim to sprawdziłem przestudiowałem całą dokumentację pt: „Using the Database Resource Manager”. Poniżej skrót wiadomości na ten temat. Jeśli coś źle napisałem powiadomcie mnie o tym. Database […]