Oracle Standard Edition One 11G standby

oracle Rezerwowa baza standby jest fizyczną lub logiczną kopia bazy podstawowej i działa na zasadzie rekonstruowania wyrażeń SQL ze zarchiwizowanego dziennika powtórzeń i aplikowania ich do wybranych tabel. Przeważnie utrzymywana jest ona na osobnym komputerze i w przypadku awarii bazy podstawowej, rezerwowa bazy przechodzi z trybu standby w tryb read write i przejmuje obowiązki głównej bazy.

Ponieważ Oracle Standard Edition One 11G nie posiada funkcjonalności Oracle Data Guard (Data Guard is a semi-automated standby/failover database for database replication.), sami musimy się zatroszczyć o kopiowanie archivelogów z bazy podstawowej do zapasowej.

Wymagania dla tego opisu:

 • Baza produkcyjna w musi działać w trybie archivelog.
 • Ten sam release bazy produkcyjnej i standby.
 • Zakładamy że lokalizacje wszystkich plików bazy danych standby są takie same jak na bazie podstawowej (primary).
 • Instalujemy czystą bazę standby – nie tworzymy żadnych tablespace itd.
 • Opis dotyczy bazy zainstalowanej na Windows 2008, ale na linuxie jest analogicznie.

BAZA PRIMARY

 1. Zbieramy informacje:
  1. Położenie wszystkich plików danych
   SQL> select status, enabled, name from V$DATAFILE;

   lub

   SQL> select file_name from dba_data_files;
   
   FILE_NAME
   -------------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\USERS01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\UNDOTBS01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\SYSAUX01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\SYSTEM01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART02.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART07.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART09.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART10.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART01.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART04.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART03.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART11.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART12.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART05.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART06.DBF
   D:\DB-DANE\HARTX\HART08.DBF
   
   16 wierszy zostało wybranych.
  2. Położenie plików Redo Logów
   SQL> select MEMBER from V$LOGFILE;
   MEMBER
   -----------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO03.LOG
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO02.LOG
   D:\DB-DANE\HARTX\REDO01.LOG
  3. Położenie plików kontrolnych
   SQL> select NAME from V$CONTROLFILE;
   NAME
   -------------------------------
   
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL01.CTL
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL02.CTL
   D:\DB-DANE\HARTX\CONTROL03.CTL
  4. Położenie pliku z parametrami startowymi bazy
   SQL> select value from v$parameter where name like 'spfile';
   VALUE
   ------------------------------------------------------------------
   
   C:\APP\ADMINISTRATOR\PRODUCT\11.1.0\DB_1\DATABASE\SPFILEHARTX.ORA
 2. Sprawdzanie czy baza działa w trybie archiwizacji redo logów
  select LOG_MODE from v$database;

  Jeśli nie – przełączamy ją w tryb archivelog
  Spradzamy czy działa:

  SQL> archive log list;
  Tryb dziennika bazy danych       Tryb archiwizacji
  Automatyczna archiwizacja       Włączona
  Miejsca archiwizowania      d:\Archivelog
  Najstarsza sekwencja dziennika online   1010
  Nastŕpna sekwencja dziennika do archiwizacji  1012
  Bieżąca sekwencja logowania      1012
 3. Normalnie tylko minimalna ilość informacji zapisywana jest w plikach dziennika powtórzeń co w przypadku replikacji bazy jest niewystarczające, dlatego też uruchamiamy logowania do redo logów wszystkich obiektów:
  SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

  Sprawdzamy czy działa:

  SQL> SELECT force_logging FROM v$database
 4. Ustawiamy STANDBY_FILE_MANAGEMENT na auto:
  SQL> alter system set standby_file_management=auto scope=both;

  Ustawiony na AUTO tworzy lub usuwa automatycznie pliki po stronie bazy standby (jeśli nastąpiły takie zmiany w bazie podstawowej). W wersjach wcześniejszych wszelkie zmiany w strukturze bazy podstawowej trzeba było wprowadzać ręcznie po stronie bazy standby.

 5. Ustawiamy ścieżki dla archivelogów:
  SQL> alter system set log_archive_dest_1='location=d:\archivelog' scope=both;
 6. Wyłączamy na chwilę obie bazy (primary i standby)
  SQL> shutdown immediate
 7. Kopiujemy (cloud copy) wszystkie plików bazodanowe z punktu 1.a,b,c łącznie z redologami z serwera primary do standby.
  UWAGA: Jeśli nie chcemy wyłączać bazy możemy ją przełączyć w tryb backup i po skopiowaniu plików spowrotem w tryb nomrlany:

  SQL> ALTER DATABASE BEGIN BACKUP;
  SQL> ALTER DATABASE END BACKUP;
 8. Startujemy baze primary
  SQL> startup
 9. Robimy kopię pliku kontrolnego dla bazy standby i kopiujemy go na serwer standby:
  SQL> ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS 'd:\control_primary.ctl';
 10. Robimy kpie pliku startowego z bazy primary dla bazy standby i kopjujemy go na server standby:
  SQL> create pfile='d:\pfile_primary.ora' from spfile;

BAZA STANDBY
Zakładamy że odpowiednie pliki z serwera podstawowego są już skopiowane do standby w lokalizacje analogiczne jak na serwerze primary.
(controlfile, redologs, archivelogs, data files)

 1. 1. Podmieniamy pliki kontrolne na plik kopii control_primary.ctl:
  cd D:\DB-DANE\hartx
  ren CONTROL01.CTL CONTROL01.CTL_old
  ren CONTROL02.CTL CONTROL02.CTL_old
  ren CONTROL03.CTL CONTROL03.CTL_old
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL01.CTL
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL02.CTL
  copy d:\CONTROL_PRIMARY.CTL D:\DB-DANE\hartx\CONTROL03.CTL
 2. Edytujemy pfile_primary.ora i sprawdzamy czy wszystkie ścieżki do plików kontrolnych się zgadzają:
  *.control_files='D:\DB-DANE\hartx\control01.ctl','D:\DB-DANE\hartx\control02.ctl','D:\DB-DANE\hartx\control03.ctl'
 3. Sprawdzamy czy ścieżka do katalogu z archivelogami się zgadza:
  *.log_archive_dest_1='location=d:\Archivelog'
 4. Jeśli pliki bazodanowe lub redologi na serwerze standby leżą w innej lokalizacji niż te na serwerze primary, musimy zmienić ich lokalizację ponieważ w controlfile będą ścieżki z bazy primary. Służą do tego poniższe wpisy:
  db_file_name_convert=’[datafile_primary_dir_path]‘,’[datafile_standby_dir_path]‘
  log_file_name_convert=’[redolog_primary_dir_path]‘,’[redolog_standby_dir_path]'

  czyli np:

  log_file_name_convert=’C:\app\Administrator\oradata\hartx‘,’D:\DB-DANE\HART'
 5. Startujemy bazę standby w trybie nomount:
  sqlplus /nolog
  SQL> connect /as sysdba
  SQL> startup nomount pfile=d:\pfile_primary.ora
 6. Aktywujemy bazę:
  SQL> alter database mount standby database;
 7. Teraz w celu synchronizacji kopiujemy archivelogi z primary na standby i wczytujemy:
  SQL> recover standby database;

SPRAWDZAMY

 1. W celu sprawdzenia przełączamy bazę w tryb read only i dopiero wtedy możemy robić selecty:
  SQL> alter database open read only;
 2. Później aby ponownie synchronizować, trzeba z powrotem uruchomić bazę standby w trybie w mount:
  SQL> shutdown immediate
  SQL> startup mount pfile=d:\pfile_primary.ora
 3. Możemy też na stałe podmienić plik startowy:
  SQL> shutdown immediate;
  SQL> create spfile from pfile='d:\pfile_primary.ora';
  SQL> startup mount

UŁATWIENIA
W celu automatyzacji procesu kopiowania i wczytywania archivelogów, można zrobić 2 proste skrypty:

 1. Skrypt do generowania i kopiowania archivelogów z primary do standby:
  ==copy_arch.cmd==

  set ORACLE_SID=hartx
  set ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.1.0\db_1
  %ORACLE_HOME%\bin\sqlplus sys/password @copy_arch.sql
  ping 127.0.0.1
  robocopy D:\Archivelog \\192.168.1.113\d\Archivelog /MIR /COPY:DT /FFT /log:d:\copy_arch.log
  

  ==copy_arch.sql==

  ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
  exit;
 2. Skrypt do wczytywania archivelogów po stronie standby:
  ==apply_arch.cmd==

  set ORACLE_SID=hartx
  set ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.1.0\db_1
  %ORACLE_HOME%\bin\sqlplus /nolog @ apply_arch.sql
  

  ==aply_arch.sql==

  connect sys/password as sysdba;
  set timing on
  set echo on
  spool apply_arch.log
  recover standby database;
  AUTO
  spool off
  exit
 3. W przypadku linuxa używamy rsynca:
  $ rsync -e ssh -Pazv /u01/oracle/arch/ oracle@oracles:/u01/oracle/arch/

  (oczywiście aby linux nie pytał się o hasło, trzeba zrobić uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów a nie haseł)

 4. Innym sposobem jest udostępnienie zasobu za pomocą NFS.

8 thoughts on “Oracle Standard Edition One 11G standby

 1. Pamiętaj kolego, że komenda „alter database mount standby database;” jest częścią Oracle Data Guard, więc klient musi mieć licencję Oracle Database Enterprise Edition. Pochwal się u jakiego klienta zrobiłeś taką konfigurację 😉

 2. Aktywacja Data Guarda, łączy się z czymś więcej niż wywołanie tego mini-skryptu. Nie łamie to licencji SEO. Taką odpowiedź dostałem od Oracla. Pozdrawiam.

 3. a czy mogę potem w druga stronę ?
  czyli zamienić PRIMERY na STAND-BY i tak pracować a w potrzebie znowu się przełączyć używające tego samego mechanizmu ?

 4. Wszystko fajnie, mam bazę standby ale teraz primary uległa awarii i co dalej 🙂 ? Jak przełączyć bazę w tryb read/write a później odtworzyć z niej uszkodzoną primary?

  Pozdrawiam

 5. RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE FINISH FORCE;
  ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY;
  ALTER DATABASE OPEN;

 6. Certains objets sont employés dans la vie de tous les jours alors pourquoi pas les customiser avec votre
  marque ou avec votre publicité ? le site internet magic-print.
  com est apte à vous accompagner pour les réaliser.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Releated

Oracle Listener

Oracle Listener jest komponentem odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy serwerem baz danych a klientami. Nasłuchuje standardowo na porcie TCP 1521. Proces użytkownika komunikuje się z listenerem, który uruchamia proces serwera (jeżeli TCP to OS przydziela mu wolny port przez algorytm mapowania portów) następnie adres portu zostaje przesłany do procesu użytkownika . Dalsza komunikacja przebiega już tym […]

Zarządzanie zasobami w Oracle 11G

Na początku najważniejsza informacja: mechanizm zarządzania zasobami dostępny jest wyłącznie w Oracle 11G Enterprise Edition (EE). Jeśli nie masz tej edycji nie musisz już dalej czytać :). Ja zanim to sprawdziłem przestudiowałem całą dokumentację pt: „Using the Database Resource Manager”. Poniżej skrót wiadomości na ten temat. Jeśli coś źle napisałem powiadomcie mnie o tym. Database […]