Bitcoin node on Cubieboard

bitcoin node cubieboardSieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.

Po pierwsze, pobiera on od swoich peerów (węzłów do których się podłączył) łańcuch bloków, w przypadku nowego klienta są to wszystkie bloki, w przypadku klienta nie używanego jakiś czas tylko te bloki które powstały w trakcie tego czasu kiedy portfel był nie używany. Każdy z bloków składa się z nagłówka, pozwalającego na jego odróżnienie od innych bloków, oraz zawiera listę transakcji jaką w danym czasie wykonali użytkownicy. Po drugie, synchronizuje informacje o czasie, wykorzystywane później do wstawiania do bloków czasoznaczków – czyli rekordu zawierającego czas unixowy, ma to na celu utrudnienie manipulacji łańcuchem bloków.

Bitcoin rozwijany jest jako projekt wolnego oprogramowania i każdy może przyczynić się do jego rozwoju. Wszystko czego potrzebujesz zawarte jest w repozytorium Github. Każdy może pomóc w utrzymaniu sieci bitcoin uruchamiając swój węzeł wymiany danych bitcoin (Bitcoin Node).

Instalacja daemona bitcoin na Cubieboard (debian)

Uaktualniamy system:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Instalujemy niezbędne narzędzia i kompilatory

sudo apt-get install checkinstall subversion git git-core build-essential

sudo apt-get install build-essential autoconf libssl-dev libboost-dev libboost-chrono-dev libboost-filesystem-dev libboost-program-options-dev libboost-system-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev libtool

Jeśli chcemy mieć możliwość generowania portfeli musimy najpierw zainstalować Berkeley DB version 4.8

mkdir work
cd work
wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-4.8.30.NC.tar.gz
tar -xzvf db-4.8.30.NC.tar.gz
cd db-4.8.30.NC/build_unix/
../dist/configure --enable-cxx
make
sudo make install

Instalacja Bitcoin Core

cd ..
git clone -b 0.11 https://github.com/bitcoin/bitcoin.git bitcoin-0.11
cd bitcoin-0.11/
./autogen.sh
./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/BerkeleyDB.4.8/include -O2" LDFLAGS="-L/usr/local/BerkeleyDB.4.8/lib"
make
make install

Konfiguracja

mcedit ~/.bitcoin/bitcoin.conf
server=1
rpcuser=nazwa_uzytkownika
rpcpassword=super_tajne_haslo
rpctimeout=30
rpcport=8332
gen=0
allowreceivebyip=1

Odpalamy daemona:

bitcoind -daemon

Sprawdzamy czy działa:

ps -aux|grep bitcoin

Sprawdzamy postęp synchronizacji bloków. W tym celu tworzymy mały skrypt:

mcedit postep_synchronizacji.sh
#!/bin/bash
cnt=`bitcoin-cli getblockcount`
hash=`bitcoin-cli getblockhash ${cnt}`
timeline=`bitcoin-cli getblock $hash | grep '"time"'`
ltrimtime=${timeline#*time\" : }
newest=${ltrimtime%%,*}
echo $(((`date +%s`-$newest)/86400)) dni
chmod +x postep_synchronizacji.sh
./postep_synchronizacji.sh

Gdybyśmy chcieli zmienić lokalizację katalogu z danymi i blokami:

bitcoind -daemon -datadir=/media/dysk1/Bitcoin_data/

Zatrzymywanie daemona:

bitcoin-cli stop

Dodajemy do autostartu:

mcedit /etc/rc.local
bitcoind -daemon -datadir=/media/dysk1/Bitcoin_data/

Więcej poleceń: https://en.bitcoin.it/wiki/Running_Bitcoin

Przekierowujemy port 8333 na nasz komputer.
Port 8333 służy do komunikacji pomiędzy klientami. Jeżeli go nie przekierujesz to tylko Ty możesz nawiązywać połączenia a nie można ich nawiązać z Tobą. Przekierowując port 8333 na swój komputer stajesz się częścią globalnej sieci bitcoin.

Epilog:
Poznając Bitcoin nie można się w nim nie zakochać. Jest uwielbiany przez libertarian, podziwiany przez matematyków, spełnia marzenia największych ekonomistów i jednocześnie jest uważany za realne zagrożenie dla monetarnych elit tego świata. Sam w sobie nie jest niczym innym jak tylko ciągiem zer i jedynek. Jest żetonem wytwarzanym i przechowywanym w formie elektronicznej, ale wiele osób określa go cyfrowym złotem.
(Źródło:http://antyweb.pl/bitcoin-waluta-wolnych-ludzi/ )

Jeśli przydał Ci się ten post prześlij proszę dowolną dotację. Dziękuję 🙂

Donate BTC

13tk9BhMDXbMkeDQ5zLaJZWXZp3R4FVdRt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Zabbix – monitorowanie dostępności usług IT

Sprawny system monitorowania ciągłości pracy infrastruktury IT, pozwala na szybką reakcję na pojawiające się zdarzenia co minimalizuje koszty przestoju i dostarcza nam potrzebnej wiedzy na temat naszej infrastruktury. Monitoringowi podlegają wszystkie główne procesy zachodzące w serwerach i urządzeniach sieciowych, obciążenie procesora, dostępna wielkość pamięci, wydajność dysków twardych, wydajność i problemy serwera SQL. Na rynku dostępnych […]