Screen – zostawianie sesji w konsoli

Jest to program, który w pojedynczej sesji telneta umożliwia otwarcie wielu „okienek” shellowych, a co ważniejsze, pozwala pozostawić uruchomione programy w tle i wylogować się z serwera. Po uruchomieniu programu otrzymasz dostęp do praktycznie niezmienionego shell-a. Jedyną różnicą jest możliwość wydawania dodatkowych komend za pomocą kombinacji klawiszy ctrl + a i jakaś litera.

Najczęściej używane komendy to:

  • ctrl + a, c : utworzenie nowego okna (create)
  • ctrl + a, n : przejście do następnego okna (next)
  • ctrl + a, p : przejście do poprzedniego okna (pervious)
  • ctrl + a, k : „zabicie” aktualnego okna wraz z uruchomionym w nim programem (kill)
  • ctrl + a, d : odłączenie screen-a (detach) – bodaj najważniejsza funkcja programu, pozwalająca na pozostawienie aktywnych programów i wylogowanie się.
  • ctrl + a, num : num = 0..9, przełączenie się do okna nr. num.

Typowy schemat działania, to:

  1. uruchomienie screena (screen [enter])
  2. uruchomienie jednego lub więcej programu w kolejnych oknach (np. opisanego wcześniej wget-a)
  3. odłączenie (detach) screena kombinacją klawiszy ctrl + a, d
  4. wylogowanie się (exit [enter])

By przywrócić pozostawionego w tle screen-a wystarczy ponownie zalogować się na swoje konto i uruchomić screen-a z parametrem -r, jak reattach (screen -r [enter]).
Jak zwykle, by dowiedzieć się więcej, możesz użyć komendy man screen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Releated

Munin + nginx + debian czyli monitorowanie serwerów

Munin jest bardzo prostym i przydatnym narzędziem służące do monitorowania aktywności serwerów. Przy jego pomocy możemy konfigurować dowolną ilość maszyn. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Bitcoin node on Cubieboard

Sieć Bitcoina jest siecią P2P, składa się więc z węzłów – czyli komputerów, na których działa tradycyjny klient bitcoina , węzły te łączą się z innymi węzłami w sieci rozproszonymi w Internecie. Co się dzieje, gdy do sieci włącza się/dołącza się nowy węzeł czyli jeśli ktoś zainstaluje nowy portfel lub uruchomi już używany.